1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SpausdintiEl. paštas

Aukštadvario šimtametes mokyklos: optimizuoti ar sunaikinti, arba kam labiau pasiseks?

Trakų rajono valdžia siekia mokyklų optimizavimo


Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastatas

Jau ne vienerius metus Aukštadvaryje verda aistros dėl dviejų šimtamečių mokyklų – vidurinės, įsteigtos 1918 metais, ir žemės ūkio, įsteigtos 1923 metais, – likimo. Vykstant įvairioms valdžios švietimo pertvarkoms dėl mažo mokinių skaičiaus Aukštadvaryje gali nelikti vidurinės mokyklos, todėl norima sujungti dvi mokyklas į vieną, tik niekaip neaišku, ar vidurinė mokykla bus prijungta prie žemės ūkio mokyklos, ar žemės ūkio mokykla prie vidurinės. Interpretacijų, siūlymų yra įvairiausių. Šį kartą skaitytojams pateikiame keletą iš jų. Spausdiname „Trakų žemės“ pokalbius su abiejų mokyklų vadovais, mokytojomis ir Aukštadvario seniūne.


Aukštadvario žemės ūkio mokyklos direktorius Jonas KAZLAUSKAS

Kada prasidėjo kalbos dėl mokyklų optimizavimo?

Kalbos prasidėjo tuomet, kada Aukštadvario vidurinė mokykla įsikėlė į Aukštadvario žemės ūkio mokyklos patalpas 2002 metais. Jau tuomet buvo kalbama apie šių mokymosi įstaigų jungimosi variantą, kad turėtų būti viena mokymosi institucija Aukštadvaryje. Bet kaip buvo, taip ir liko iki šios dienos Aukštadvario žemės ūkio mokykla atskirai ir Aukštadvario vidurinė mokykla atskirai. 2011 m. rugsėjo 29 d. Trakų r. savivaldybė priėmė sprendimą perimti Aukštadvario žemės ūkio mokyklos steigėjo funkcijas iš Švietimo ir mokslo ministerijos nuo 2012 metų rugsėjo 1 d., išsprendus Aukštadvario žemės ūkio mokyklos finansinių įsipareigojimų klausimus.

Paaiškinkite skaitytojams, ką reiškia steigėjo funkcijos?

Pagal steigėjo funkciją Aukštadvario žemės ūkio mokykla turėtų priklausyti Trakų r. savivaldybei, o dabar mes tiesiogiai priklausome Švietimo ir mokslo ministerijai.

Kodėl savivaldybės sprendimas nebuvo įgyvendintas?

Švietimo ir mokslo ministerija nesutiko, kadangi iš jos buvo prašoma papildomų pinigų. Trakų r. savivaldybė rėmėsi mokyklos parengtu investicijų projektu, pagal kurį buvo numatyta renovuoti centrinį mokyklos pastatą. Investicijų projekte buvo numatyti net trys renovavimo etapai. Pirmajam buvo reikalingi 3 milijonai litų, antrajam – 7 mln. litų, trečiajam – 10 mln. litų. Ministerija apie šiuos pinigus nekalbėjo, dėl to šitas reikalas buvo sustabdytas.

O kas įvyko po to?

O po šito sprendimo Trakų r. savivaldybės meras parašė raštą ministerijai, kad atsisako žemės ūkio mokyklos. Tuomet mūsų mokyklos bendruomenė, Aukštadvario vidurinės mokyklos bendruomenė, visa Aukštadvario bendruomenė buvo sukviesta į bendrą susirinkimą. Į jį buvo pakviesti ir Trakų r. valdžios atstovai. Aiškinomės, kodėl toks sprendimas buvo priimtas. Po to pokalbio meras sprendimą atšaukė, ir dabar klausimas vėl liko atviras. Todėl 2012 m. kovo 29 d. Trakų rajono  savivaldybė vėl priėmė naują sprendimo redakciją, kad perima mokyklą savo žinion.

Praėjo beveik metai. Kas įvyko per šį laiką ir kas laukia ateityje?

Neseniai pasikeitus Trakų r. vadovybei, savivaldybės administracija teikė savo siūlymą abiems mokyklų vadovams peržiūrėti, kaip mokyklos galėtų egzistuoti ateityje. Ir tuomet Aukštadvario žemės ūkio mokyklos direktorius Kazlauskas ir vidurinės mokyklos direktorius Valančiauskas su bendruomenių pirmininkais susirinko į krūvą ir kalbėjosi, tačiau bendro sprendimo nerado.

Kodėl neradote bendro sprendimo?

Nes kiekviena mokymosi institucija teikė savo siūlymus, o jie skirtingi. Žemės ūkio mokykla siūlė pagrindinį variantą – abi mokslo institucijas sujungti į vieną juridinį vienetą ir pavadinti Aukštadvario mokykla, kurioje turėtų atsidurti ir profesinis rengimas, ir bendrasis ugdymas. Tačiau šiam siūlymui nepritarė vidurinė mokykla. Aukštadvario vidurinės mokyklos siūlymas yra vienas vienintelis  – prisijungti Aukštadvario žemės ūkio mokyklą prie savęs, kaip skyrių. Be pirmo varianto, pasiūlėme dar du. Naujasis, apie kurį mes nekalbėjome visą dešimtmetį, tai prie Aukštadvario žemės ūkio mokyklos prijungti vidurinę mokyklą, trečias variantas – nieko nedaryti, kaip yra, taip palikti abi mokyklas.  Siūlėme tris variantus, bet bendro sprendimo nesuradome. Jeigu mes nesusijungiame arba neprisijungiame, tai nuo 2015 metų Aukštadvaryje gali likti tik pagrindinė mokykla, o profesinė mokykla, jeigu akredituos vidurinio ugdymo programą, ir liks tokia, kokia yra iki šiol, bei galės vykdyti vidurinio ugdymo programą. Akreditaciją mes jau galėjome įvykdyti 2011 metais, yra švietimo ministro įsakymas, bet ji neįvykdyta iki šios dienos vien dėl to, kad vidurinė mokykla sukėlė sąmyšį ir paveikė politikus. Dėl to mūsų akreditacija buvo sustabdyta. Čia reikalai stovi iki šios dienos. Laikas bėga greitai, akreditacija turi būti įvykdyta iki 2015 metų, kad būtų galima vykdyti vidurinio ugdymo programą. Jei akreditacija neįvyks, Aukštadvaryje liks tik pagrindinė mokykla (vėliau – progimnazija), o iš profesinės mokyklos – tik amatų mokykla. Tokios perspektyvos.

Tai šią problemą reikia išspręsti iki 2015 metų?

Ją reikėjo išspręsti labai seniai. Klausimą turi nagrinėti vidurinės mokyklos steigėjas Trakų r. savivaldybė ir žemės ūkio mokyklos steigėjas Švietimo ir mokslo ministerija. Aš, kaip vadovas, visą laiką akcentavau, kad man svarbu, kokia bus Aukštadvario mokyklų ateitis. Žiūriu, kas dedasi aplinkui. Onuškio vidurinė mokykla liks tik pagrindinė, o laikui bėgant – tik progimnazija. Netoliese yra Semeliškių vidurinė mokykla, ji irgi neišliks. Lygiai tas pats laukia ir su Stakliškių mokykla. Visas šitas mūsų regionas yra Aukštadvario žemės ūkio mokyklos kontingentas. Jeigu mes ir išliktume normaliai, tai tas kontingentas, manau, ne didėtų, o mažėtų, nes vidurinėse mokyklose yra silpnai besimokančių mokinių, bet jie laikomi vien tik dėl to, kad mokykla gautų krepšelį. Jei mes būtume savivaldybės žinioje, tai galėtume didinti profesinės mokyklos krepšelių skaičių ir žymiai geriau gyventi. Žemės ūkio mokykloje mokosi 235 mokiniai, o vidurinėje – 163. Skirtumas yra. Antra vertus, į mūsų mokyklą ateina įgyti ne tik tinkamą kvalifikaciją, bet ir vidurinį išsilavinimą. Tai mūsų perspektyvos geresnės ir dosnesnės, nei vidurinės mokyklos. Jei mes taptume vidurinės mokyklos skyriumi, tai grėsmės būtų šalia. Vidurinė mokykla skelbtų priėmimą į profesinio ugdymo programas. Ar mokinys eitų į vidurinę mokyklą įgyti profesijos? Tikrai ne. Iš karto kontingentas sumažėtų. Ir jei kontingento nebūtų, iš karto mes nyktume. Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo nei vidurinė mokykla, nei žemės ūkio mokykla negalėtų akredituoti vidurinio ugdymo programos. Mūsų mokyklą lanko per 60 proc. rajone gyvenančių šeimų vaikų. Tai kur jie pasidės, sėdės namuose? Mes vykdėme tėvų apklausą. Vienas iš klausimų buvo, kodėl Jūsų vaikai renkasi Aukštadvario žemės ūkio mokyklą? Apie 43 proc. tėvų atsakė todėl, kad jų vaikai įgauna profesinį ir vidurinį išsilavinimą. Dar kas svarbu, apie 9 proc. tėvų vaikus siunčia mokytis į žemės ūkio mokyklą todėl, kad jie patys ją baigė.


Aukštadvario vidurinės mokyklos direktorius Arūnas VALANČIAUSKAS

Kokios iškilo mokyklos ateities problemos?

Dabar, kai Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, pateikė pasiūlymus (2013-02-12 Nr. SR-658) dėl svarbiausių rodiklių ir prioritetinių priemonių, kurios reikalingos šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatoms įvykdyti, problema kaip ir nyksta. Programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių plano 8.1.3 punkte yra siūloma peržiūrėti Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, Vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos aprašą ir, esant poreikiui, parengti  Švietimo įstatymo pataisas. Mūsų mokyklos rezultatai įvairiose srityse atitinka gimnazijai keliamus reikalavimus, tačiau pagal dabar galiojantį Švietimo įstatymą ir „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ 26.8.1.1. – 26.8.1.3. punktus mokykloje trūksta mokinių vienuoliktoje klasėje. Ir tai vienintelis kriterijus, kuris kūrė probleminę situaciją dėl mūsų mokyklos ateities. Tad dabartinės Vyriausybės vykdoma politika švietimo srityje turėtų palankiai išspręsti šią mūsų problemą (leistų komplektuoti 11-12 klasėse po vieną klasę), ir pagal Trakų rajono tarybos patvirtintą strateginį mokyklų pertvarkos planą Aukštadvaryje turėtų išlikti vidurinė mokykla, kuri ateityje taptų gimnazija. Šiuo metu mūsų mokyklos 5-12 klasėse mokosi 161 mokinys. Mūsų mokykloje suburtas puikiai dirbantis ir kuriantis kolektyvas, geras mikroklimatas, todėl kolektyve nėra darbuotojų kaitos, dirba visi mokytojai specialistai, kurių parengti mokiniai sėkmingai dalyvauja dalykinėse olimpiadose, konkursuose, džiugina puikiais valstybinių egzaminų rezultatais. Dauguma mokinių renkasi laikyti valstybinius egzaminus, juos sėkmingai išlaiko. Pavyzdžiui, 2011 m. daugiau kaip 53 proc. abiturientų, laikiusių lietuvių kalbos (gimtosios) egzaminą, gavo 50-99 balų įvertinimus. Mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, rajono ir respublikos projektų konkursuose ir olimpiadose. Mokyklos meno, sporto kolektyvai pasirodo Lietuvos mokyklose, dalyvauja seniūnijos, rajono, respublikos šventėse ir konkursuose. Kaip ir visos mokyklos gyvename taupiai, tačiau neturime finansinių įsiskolinimų, be to, kiekvienais metais ieškome būdų, kaip atnaujinti mokyklos materialinę bazę. Skatiname mokinius, darbuotojus dalyvauti įvairiuose projektuose. Projektai teikti Tautinių mažumų departamentui, Krašto apsaugos ministerijai, Trakų r. savivaldybei ir kitoms institucijoms. Plačiai taikome moderniąsias technologijas ugdymo procese. Įgyvendinami projektai keičia mokyklos įvaizdį, atlieka mokyklos kultūros ir veiklos sklaidą, sutelkia komandą ir įpareigoja bendruomenės narius tobulėti. Džiugu dirbti tokiame kolektyve, todėl bet kokios kalbos apie mokyklos uždarymą, prijungimą ar mažinimą labai skaudina. Čia dirbu jau 22 metus ir todėl abejingas mokyklos likimui tikrai negaliu būti.

Koks mokyklų jungimosi variantas, Jūsų nuomone, būtų netinkamiausias?

Pats blogiausias variantas būtų, jei rajono taryba nuspręstų, kad Aukštadvaryje nereikalinga vidurinė mokykla ir tik žemės ūkio mokyklai būtų suteikta teisė vykdyti vidurinį ugdymą. Nemanau, kad profesinė mokykla nereikalinga: visada atsiras vaikų, kurie nenorės siekti aukštesnio išsilavinimo, nebeturės motyvacijos toliau mokytis, jiems bus reikalinga tik specialybė, tad turi būti užtikrintas ir tokių mokinių gebėjimų ugdymas. Pasidomėjau, kiek mokinių išeina iš mūsų mokyklos į šalia esančią profesinę mokyklą: 2012 m. – 3, 2011 m. – 5, 2010 m. – 4. Vadinasi, tik 12 mūsų mokyklos mokinių šiuo metu mokosi Aukštadvario žemės ūkio mokykloje. Jie čia kuria savo gyvenimo kelią. Gabių mokinių teisės neturi būti ribojamos, atvirkščiai, minėtos dabartinės, 16-osios Vyriausybės, prioritetinių priemonių plano 8.1.12. punkte kaip tik akcentuojamas dėmesys gabiems ir talentingiems vaikams.

Aukštadvario vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Regina MONKEVIČIENĖ Kokią Jūs matote mokyklų ateitį?

Aš, žinoma, labai noriu, kad būtų vidurinė mokykla. Tiesiog negaliu įsivaizduoti, kad Aukštadvaryje neliktų tokios gilias tradicijas, tokią gražią istoriją turinčios vidurinės mokyklos. Visą gyvenimą praleidau Aukštadvaryje. Už 3 km nuo miestelio – Sredninkų kaimas, mano tėviškė. Aš pati 11 metų mokiausi šioje mokykloje. Kiekvieną rytą ėjau pėsčia tuos tris kilometrus, nes joks autobusas tuo metu nekursavo. 1965 m. baigiau mokyklą, studijavau, o dabar daugybę metų čia dirbu. Šią mokyklą baigė ir mano brolis, trys pusseserės. O abu mano vaikai baigė šią mokyklą su pagyrimu. Abu įsigijo aukštąjį išsilavinimą ir gražiu žodžiu mini mokyklos mokytojus, atidavusius savo širdį ir žinias, nurodžiusius kelius, kaip siekti aukštesnių tikslų. Žodžiu, visa mano giminė baigė šią mokyklą, ir aš negaliu turėti kitos minties ir įsivaizduoti, kad miestelis gali likti be vidurinės mokyklos. Mes einame pirmyn, o ne atgal. Mokyklai jau 95 metai. Negi laisvoje Lietuvoje jos gali nelikti?

Aukštadvario vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, istorijos mokytoja metodininkė Audronė VARANKEVIČIENĖ

Kokia Jūsų nuomonė dėl mokyklų likimo?

Man, kaip istorikei, tikriausiai būtų pats skaudžiausias dalykas, jei tokia gyvenvietė, turinti per 1000 gyventojų, liktų be vidurinės mokyklos. Neteko girdėti, kad tarpukario Lietuvoje, kada buvo privalomas pradinis ugdymas, nebūtų valsčiaus, kuris neturėtų savo pradinės mokyklos. Atėjome į  nepriklausomybės laikus 1990-aisiais metais. Buvo uždarytos mažos kaimo mokyklėlės, tačiau kiekvienos seniūnijos siekiamybė, kad išliktų pagrindinės ir vidurinės mokyklos kaimo vietovėse. Reikia įsivaizduoti, kaip atrodys, jeigu gabus vaikas negalės mokytis vidurinėje mokykloje. Svajojame apie gražią  Aukštadvario miestelio ateitį, matome augančias sodybas, stebime įsikuriančias jaunas šeimas. 50 kilometrų atstumas šiais laikais jau nieko nebegąsdina: turime šeimų, kurios kiekvieną dieną važiuoja dirbti ne tik į Trakus, bet ir į Vilnių. Vadinasi, jei gyvenvietė bus patraukli, įsikurs dar daugiau jaunų šeimų ir gal jų vaikučiai taps Aukštadvario vidurinės mokyklos mokiniai. Mes privalome galvoti apie ateitį, apie perspektyvą ir pasirinkti geriausią išeitį. Tegul išlieka ir profesinis mokymas. Pasirinkimo galimybė – tik gyvenvietės privalumas.


Aukštadvario seniūnė Jadvyga DZENCEVIČIENĖ

Kokia Jūsų nuomonė dėl mokyklų tolimesnės veiklos, kaip įprasta sakyti, optimizavimo?

Tai labai svarbus klausimas. Jį sprendžiame jau 10 metų ir vis negalime išspręsti. Aš prašau vieno, kad Aukštadvaryje, tokiame puikiame miestelyje, išliktų vidurinė mokykla, kuri pereitų į gimnazijos statusą. Juk ateities kartos mums, įstaigų vadovams, nedovanotų, jeigu nebūtų Aukštadvario mokyklose vidurinio išsilavinimo programų. Dėl to skubiai reikia spręsti, kaip sujungti ir išsaugoti abi mokyklas. Likusios po vieną dėl moksleivių skaičiaus trūkumo Aukštadvaryje nei viena mokykla netaptų gimnazija. Nebent po 2015 m. išliktų Lietuvoje neakredituotos vidurinės mokyklos. Aš labai vertinu abi mokyklas. Tačiau Aukštadvario žemės ūkio mokykla išsaugojo gražius technikumo rūmus, kurie ir šiandieną yra Aukštadvario seniūnijos pasididžiavimas. Man teko žiūrėti 1959–1960 m. nuotraukas, kada miestelis atrodė toks varganas, aplinkui lūšnelės, akmenimis grįsta Technikumo gatvė ir čia pat statomi didžiausi rūmai. Tai buvo svarbus laiko tarpsnis Aukštadvario mokslo įstaigų istorijoje ir mes negalime užversti šios istorijos puslapių. Diskusijos tęsiasi. Bet pažiūrėkime iš vaiko prizmės, kas jam yra geriau, ar atsikėlus rytą, apsuptu gamtos grožiu takeliu, žingsniuoti ramiai į Aukštadvario mokyklas, ar grūstis į autobusiuką, skubėti, kad nepavėluotų, jei mokykla Trakuose ar dar kitur, už kelių dešimčių kilometrų. Kai vidurinės mokyklos direktorius pasitarimo metu sakė, kad Aukštadvario vidurinei mokyklai geriau būti Trakų gimnazijos skyriumi, o žemės ūkio mokyklai jis pasiūlė tapti Alytaus profesinio mokymo centro skyriumi, aš tuomet išdidžiai pasakiau, kad palaikau Aukštadvario žemės ūkio mokyklą. Kaip jausis Aukštadvario bendruomenė, jei Alytaus ar dar kitoks mokymo centras taps visos mokymo bazės šeimininku? Mes jau turime tokių skaudžių pavyzdžių, štai Aukštadvario hidroelektrinė priklauso Mažeikiams, o Skrebės ežero pakrantė – Vilniaus Gedimino technikos universitetui. O kai norime švęsti Jonines prie Skrebės ežero, tuomet seniūnija rašo raštą, kuriame prašo leisti Aukštadvario gyventojams surengti šventę prie miestelyje esančio ežero. Kam tuomet siūloma kartoti tokias klaidas? Juolab kad Aukštadvario žemės ūkio mokyklos rūmai jau dalinai renovuojami iš Trakų krašto VVG strategijos projektų. Džiaugiuosi, kad tvirtą žodį ketina tarti Švietimo ir mokslo ministerija bei Trakų rajono savivaldybė. Svarbiausia, kad rezultatas būtų patogus Aukštadvario seniūnijos gyventojams. Patogus tiems, kurie ir ateityje išliks finansiškai pajėgūs vežioti savo vaikus į gimnaziją bei samdyti repetitorius ir tiems, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių atsikėlė gyventi į socialinius būstus.

Kalbėjosi Auksė KEKYTĖ

ir Juozas VERCINKEVIČIUS

Danos Buinickaitės ir Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Svarbi informacija

Paskutinės naujienos

Dėmesio

Kelionė per 2018 m. Lietuvos mažų miestelių kultūros sostines

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepaprastai šiltą ir saulėtą šių metų spalio 12- ją asociacija „Aukštadvario žiburiai“, pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendino projektą Trakų rajono savivaldybėje „Asociacijos ir kitų bendruomenių bendravimo ir bendradarbiavimo bei partnerystės skatinimas“. Projekto tikslas - propaguoti patirties sklaidą tarp mažų miestelių kultūros sostinių, didinti asociacijos „Aukštadvario žiburiai" ir kitų Aukštadvario seniūnijos bendruomenių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiuo projektu asociacija pakvietė visų Aukštadvario seniūnijoje esančių visuomeninių organizacijų, seniūnijos įstaigų atstovus į pažintinę kelionę po 2018 m. Lietuvos mažų miestelių kultūros sostines. UAB „Trakų autobusai“ 55 vietų autobusu bendruomenių nariai leidosi į kelionę. Važiuojant per Lietuvą, gerėjomės rudenėjančios gamtos spalvomis, mus pasitiko nuostabūs ir svetingi bendruomenių atstovai, įsitikinome kaip Lietuvos seniūnijų seniūnai kūrybingai bendrauja su vietinėmis bendruomenėmis. Pirmiausiai aplankėme Raseinių rajono Šiluvą. Šiluva – tai Dievo motinos šventovė, šiuolaikiškas Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, traukiantis tikinčiuosius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų Europos Sąjungos šalių. Įvažiuojant į ją, 18 km. kelyje, jungiančiame Raseinius ir Šiluvą, yra pastatyti 42 kryžiai ir koplytstulpiai, kviečiantys stabtelėti susikaupimui ir rimčiai, apmąstyti Kristaus kryžiaus kelią ir jo kančią susieti su Lietuvos istorijoje patirtomis kančiomis, pasiaukojimu ir didvyriškumu. Stebėdami šios mažos sakralinės architektūros darbų įamžintas džiaugsmo, šviesos, kančios bei garbės rožinio slėpinių stoteles, atvykome į Šiluvos miestelio centrą. Čia susipažinome su Šiluvos – 2018m. Lietuvos mažų miestelių kultūros sostinės kultūrine, bendruomenine veikla, stebėjome Šiluvos senjorų mums paruoštą koncertinę programą, aplankėme Šiluvos bažnyčią, turinčią Bazilikos titulą, Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią. Mus maloniai pasitiko seniūnas Juozas Šlepas, Šiluvos bendruomenės „Aušrinė“ tarybos pirmininkė Judita Stoškienė, bendruomenės ir kultūros atstovės. Bendruomenės centre buvome maloniai pavaišinti karšta arbata, kava ir sumuštiniais. Svarbi bendruomenės „Aušrinė“ veiklos kryptis yra miestelio kultūrinio gyvenimo turtinimas. Įgyvendindama įvairius projektus, bendruomenė kviečia gyventojus į turiningus laisvalaikio užsiėmimus, moko senųjų amatų ar rankdarbių, organizuoja renginius, žygius. Nepamiršta ir plėsti akiračio: šiluviškiai drauge keliauja po Lietuvą, vyksta į kitų bendruomenių renginius. O šiemet daug prisideda prie savo krašto ir mažosios kultūros sostinės vardo garsinimo kituose miestuose ir miesteliuose – jų gyventojams dovanoja drauge su Šiluvos kultūros namais paruoštą kultūrinę programą. Bendruomenės pirmininkės Juditos žodžiais tariant, savęs dovanojimas kitiems praturtina mus pačius. Atsisveikinę su šiluviškiais, pasileidome į kitą 2018 m. Lietuvos mažų miestelių kultūros sostinę - Rietavo savivaldybės Tverus, menančius Lietuvos karalių Mindaugą ir Žemaitijos kunigaikštį Vykintą. Dabartiniai Tverai – tai seniūnijos centras, įsikūręs žemaičių aukštumos pažemėjime. Čia subėga keliai iš kitų Žemaitijos miestų ir miestelių: Laukuvos, Rietavo, Varnių ir Žarėnų. Tverai apsupti nuostabios gamtos – miškų, kalvelių ir daubų. Miestelio centre švyti medinė švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia - viena didžiausių medinių bažnyčių Lietuvoje. Džiugu, kad Tveruose gyvena darbštūs ir kūrybingi žmonės. Mus pasitiko Tverų seniūnijos seniūnas Antanas Zelapūgas, Tverų bendruomenės pirmininkas Aurimas Puidokas ir aktyvus bendruomenės narys Kazys Praeras. Bendruomenės aktyvistai nuotaikingai pristatė Tverų – 2018m. Lietuvos mažų miestelių kultūros sostinės veiklą. Pačiame miestelio centre švyti Tverų gimnazijos rūmai, o gimnazistų žinios, sportiniai, meniniai pasiekimai yra žinomi beveik visoje Lietuvoje. Vykdomo projekto lėšomis turėjome galimybę papietauti Gimnazijos valgykloje ir kelionę tęsti toliau, kuri mums buvo nepaprastai smagi. Keliaujant per Lietuvą, visų bendruomenių atstovai bendravo tarpusavyje, aptarinėjo kelionės įspūdžius. Jau yra patvirtintos 2019 m. Lietuvos mažų miestelių kultūros sostinės, tačiau projekto metu užsimezgė 2018 m. Lietuvos mažų miestelių kultūros sostinių tolimesnis bendradarbiavimo gijos. Svetingus šeimininkus pakvietėme sekančiais metais aplankyti Aukštadvarį. Dėkojame Trakų rajono savivaldybei už galimybę puikiai įgyvendinti šį minėtą projektą. Ačiū visiems, kurie keliavo po Lietuvą su asociacija "Aukštadvario žiburiai".

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukštadvario seniūnė, asociacijos tarybos pirmininkė

Jadvyga Dzencevičienė

Gabrielės Dzencevičiūtės nuotraukos

Skaityti daugiau... »

Aukštadvaryje nuskambėjo Šimtmečio rudens jomarkas

Lietuvos miestuose ir miesteliuose tęsiasi rudens šventės. Spalio 6-ąją, šeštadienį, Aukštadvario – 2018 m. Lietuvos mažų miestelių kultūros sostinės centrinė miestelio aikštė taip pat buvo kupina šurmulio.

Skaityti daugiau

Skaityti daugiau... »

Apklausa

Ar lankėtės kada nors Aukštadvaryje?

 

 

 

 

 

 

 

  Rezultatai

Dabar tinklapyje

Mes turime 18 svečius online

Seniūnė

Jadvyga

Dzencevičienė

 

Prisijungti